DANCE ETIQUETTE AND ETHICAL GUIDELINES

Swing dance etiquette


GENERAL ADVICE

 • Treat others with kindness and respect.
 • Smiling helps create a positive atmosphere.
 • Dress comfortably in clothing suitable for dancing. Choose appropriate footwear for dancing. If you're unsure about what kind of shoes are suitable for a specific dance, ask the instructors. You can also dance in your socks if you don't have suitable shoes yet.
 • Avoid outfits, accessories, watches or jewelry that could get caught on your partner or cause harm in any way.
 • Take care of your personal hygiene (sweating, breath).
 • Avoid strong fragrances.

INVITING TO DANCE

 • In swing dances, anyone can ask anyone to dance.
 • Simply ask someone to dance by saying: "Would you like to dance?", "Care to dance?", "Shall we dance?", or any similar phrase. You can also check which role the other person prefers to dance in at the moment. For example, "Would you like to lead?"
 • Invite dancers of all levels to dance, from beginners to advanced.
 • Invite both familiar faces and new acquaintances.
 • Asking someone to dance is recommended to be done from the dance floor or its edge, as not everyone wants to dance every song. Sometimes it's nice to socialize and take a break.
 • You can always decline a dance politely if, for example, you want to rest for a while or you don't like the music playing at the moment. If you want you can suggest to the asker to dance to the next song or later.

ON THE DANCE FLOOR

 • Eye contact while dancing is desirable, but constant staring may make some people uncomfortable.
 • Pay attention to your dance partner: it is the responsibility of both partners to make the dance enjoyable.
 • Do not teach or correct your partner without their consent.
 • The more experienced dancer aims to adapt their own dance to match the skill level of their partner.
 • Be considerate of other couples. Act safely and politely on the dance floor. The leader should try to lead in a way that avoids collisions with other dancers, but the follower should also alert or prevent potential hazards. Apologize if you accidentally bump into or hurt someone.
 • Acrobatic moves and lifts are not suitable for social dances. Especially when the dance floor is crowded, it is easy to injure yourself, your partner, or other dancers.
 • If someone makes you feel uncomfortable while dancing, let them know politely. If the person continues their behavior, you should report the situation to the event organizers, people in charge, or instructors. If someone tells you that you're making them uncomfortable, listen and try to understand the situation, and do your best to adjust your behavior accordingly.
 • In swing dances, typically one dance is danced at a time, but it is not uncommon for dancers to choose to dance two dances in a row.
 • Remember to thank your dance partner after the dance. Some people appreciate a hug after the dance, while others may not. By asking, you can find out if a hug is OK!
 • In swing dances, it is not necessary to escort your partner back to the original spot where you asked them to dance.

Argentine Tango dance etiquette


In Argentine Tango dances, the same general advice as in swing dances applies. However, unlike relatively young dances like West Coast Swing, Argentine Tango has deep historical roots that have shaped its unique dance etiquette.

On this page, you can find a comprehensive description of the Argentine Tango dance etiquette. The same website also provides a wealth of other interesting information about the dance style, its history, and culture in Finland and around the world (in Finnish).

Principles of Creating a Safer Space


Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikenlainen häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Kaikki osallistujat auttavat tekemään tansseistamme, tunneistamme, tapahtumistamme ja kaikesta toiminnastamme turvallista, viihtyisää ja mukavaa jokaiselle.

 • Emme oleta kenenkään sukupuolta, taustaa, seksuaalisuutta, toimintakykyä, varallisuutta tai muuta yksilöön liittyvää.
 • Emme kommentoi kenenkään kehoa, liikettä, ulkonäköä tai muuta ominaisuutta asiattomasti.
 • Emme yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi emmekä määrittele kokemuksia kenenkään puolesta.
 • Huolehdimme, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi toimintaan.
 • Jokainen saa osallistua toimintaan omien voimavarojensa, toimintakykynsä ja rajojensa mukaan.
 • Toiminnanjärjestäjille ja opettajille saa aina esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Palautetta voit antaa lomakkeen kautta halutessasi myös anonyymisti.
 • Pyrimme välttämään tanssin sukupuolittamista ja seksualisointia. Tanssimista ei tule ymmärtää luontaisesti romanttisena tai seksuaalisena, edes silloin, kun musiikintulkinta on flirttailevaa.
 • Rohkaisemme jokaista tanssimaan haluamassaan roolissa joko seuraajana, viejänä tai molemmissa rooleissa riippumatta oletetusta sukupuolestaan. Tiedostamme ja hyväksymme myös sen, että tanssijalle mieluisin rooli voi muuttua.
 • Toivotamme tervetulleiksi ja tuemme aloittelevia tanssijoita ja tiedostamme, että uusien tulokkaiden voi olla vaikeaa liittyä tanssiyhteisöömme. Teemme parhaamme, jotta myös aloittelevat tanssijat tuntisivat olonsa tervetulleiksi.
 • Älä kuvaa ilman opettajan lupaa. Tunnin sisällöstä annetaan usein sen lopuksi kooste, jonka halukkaat saavat videoida henkilökohtaiseen käyttöön. Varmista myös, ettei kukaan joudu tahtomattaan kuvaasi/videoosi. Älä julkaise kuvaamaasi materiaalia ilman asianosaisten suostumusta.
 • Emme tule tunneille tai tapahtumiin sairastuneena tai edes “vain vähän” kipeän oloisena, koska huolehdimme kaikkien terveydestä! Samaten on hyvä muistaa käsienpesu- ja yskimishygienia.
 • Jäsenvastaava toimii yhdistyksen häirintäyhdyshenkilönä. Tapahtumissa saattaa myös olla läsnä erikseen ilmoitettuja häirintäyhdyshenkilöitä.
 • Jos huomaat joutuneesi tilanteeseen, jossa näitä periaatteita ei noudateta, tiedosta omat rajasi, ja ole valmis puhumaan kokemastasi. Jos tarvitset apua tai olet huolissasi, kerro asiasta järjestäjille, vastuuhenkilöille, häirintäyhdyshenkilölle tai opettajille.
 • Jos näet konfliktin tai tilanteen, jossa näitä periaatteita ei noudateta, ilmoita pikimiten järjestäjille, vastuuhenkilöille, häirintäyhdyshenkilölle tai opettajille.

Kiireettömämmät ilmoitukset, huolet, kysymykset ja parannusehdotukset voi lähettää sähköpostilla: jasenvastaava(at)turkuswingsociety.com tai halutessasi myös anonyymisti yleisellä palautelomakkeella.

Lupaamme käsitellä kaikkia ilmoituksia hienotunteisesti ja pitää yksityiskohdat niin luottamuksellisina kuin mahdollista (poliisitutkimuksen ollessa kyseessä kaikki tarvittava tieto kuitenkin luovutetaan asiaan liittyville viranomaisille).

Voit tutustua myös Safer Space principles of TYY (Turun Yliopiston Ylioppilaskunta), jotka TYY:n alayhdistyksenä allekirjoitamme.

Discrimination-Free Zone


Turku Swing Society has declared itself a Discrimination-Free Zone. We commit to treating everyone equally regardless of gender, age, ethnic origin, religion or belief, opinion, health status, disability, or sexual orientation.

Turku Swing Society wishes you enjoyable dance moments!